اصلا خونه دنج و خارج و همهاینها دلیل داره... جندهاوردن.. بی بندوباری...دوستداشتم اول آدم به حساب بیام تو جرگه مردها و در معرض قرار بگیرم بعد تازه برنامه هامو شروع کنم..

/ 0 نظر / 5 بازدید