خدایا ازاد شدم ازادی میخوام گور بابای همه فوقش به هیچ کدومذاز ارزوهات نمی رسی

 

انواع کامل گرایی

1.  کامل گرایی خود مدار :
  خود فرد توقعات بالایی از خود دارد و از شکست می ترسد .
2.  کامل گرایی دیگر مدار :
نه تنها خودش را اذیت می کند بلکه مسئول و ناجی دیگران نیز هست .
3.کامل گرایی القاء شده توسط اجتماع :
وقتی درد جامعه این است که همه افرادش باید به بهترین برسند . وقتی پزشک و مهندس بهترین هستند !
 
 
4 گام برای تغییر شخصیت وسواسی
1. باور کنید که می شود تغییرش داد :  باید قبول کرد که مشکل است شخصیت تغییر کند ولی بالاخره می توان تغییرش داد، باورتان را مثبت کنید .
 
2. علل کامل گرایی را بشناسید : همین که بدانید والدینتان دیکتاتور بودندیا کامل گرا یا اینکه معلم کلاس اولتان را به یاد آورید که فقط بچه ها با نمره 20 را دوست می داشت، بهترین کمک است .
 
3. باورهای غیر منطقی را بازسازی کنید : شما سالها با افکارتان و باورهایتان زندگی کرده اید و نمی توانید یکباره همه را تغییر دهید . بلکه باید کم کم باور را تغییر دهید . مثلاً اگر به باور خودتان شکست خورده اید . آن را بر روی کاغذ بنویسید و فقط روبرویش کمی و فقط کمی به خودتان تخفیف بدهید ، تکرار این کار باعث می شود کم کم نسبت به خود منصف بشوید و به خود سخت نگیرید .
 
4. والدین خود را آگاه کنید : به آنها بگویید که شما محصول تربیت آنها هستید بگویید آنچه را در دل دارید ، بدون اینکه عصبی شوید احساسات خود را تخلیه کنید و انرژی خود را منتقل کنید .
سریع میگن ما دوتا دیگه اینجوری داشتیم دیگه بچه هایی مثه من کهاز خانوادشون جدا میشن چندتا دوست دختردارن
شکستت میدم فکر وسواسی
پگاه کریمی[ ویرایش شد. سه شنبه 27 بهمن 1388, 04:57 قبل‏ازظهر ]

/ 0 نظر / 7 بازدید