حوصله ندارم.. این مساله ع ل هم که نمی دونم بفهمه یا نفهمه و از طرفی ز میخوام و از طرفی بح.. بعد هم اینکه داره دیر میشه و تا اخر این که مخوام تو سفرخارج خودم خالی کنم ویه کشور دیگه ببینم

/ 1 نظر / 9 بازدید
میلاد

دمت گرم بابا به من هم یه سر بزن ‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌