من تا وقتی که نگن داماد دکتره عروسی نمی گیرم.. زندگی یعنی همین دلایل بیربط دیگه

/ 0 نظر / 5 بازدید