روز بروز بهتر از دیروز

فردیت خودت رو ازوده کن. دین بایر اعتقاد بیار ایمان بیار همونی که گمش کردی . منظ.رم چیه کاربردی بگم مثلا تو ونه از اینکه دینداریتو نشون بدی مثلا به . همه چیو لازم نیست عقلم بگه چیکار کن بجای اینکه اینهمه ازین مسائل یاد بگیری همین جوری بعضی وقتا رفتم جلو خودتو سرزنش نکن

من کسی ام که روزم را بی اندیشه طی نمی کنم اگرچه شاید بی لذت و بی پول طی کرده باشم

سالهاست که هیچ مشکلی را مشکل خود درنمی یابم به جز با کس بودن را

دیگه خست ه شدم ازین درس گرفتن از اینو اون البته همه عمر باید اموخت من او

/ 0 نظر / 7 بازدید