اختلال شخصیت وسواسی باعث می شود لذت بردن بر شما حرام شود.

من حتما باید شخصیت وسواسیمو حل کنم.... مثله آدم لذت ببرم

/ 0 نظر / 5 بازدید