حالم بده... انگار دوباره به دنیای گند وسواس دارم وارد میشم... نکنه خوشم بیاد که وارد شم

/ 0 نظر / 5 بازدید