20 تیر

اینکه من خوشم میاد که کارامو زود انجام بدم یه لذتی توش داره ادم میفهمه کار زود .. این لذتم نسبت به مجتبی ددارم ولی بکار ببرم حیفه افتاده اونجا... یه چیزایی اعصابو خورد میکنه .. به خودم گفتم برم ژهلو میثم خوب تو زمان خودمو سرزنش کردم. تو مترو داشتم می اومدم گفتم ناامیدم. چه خوب وبد زندگی خوب بود درمورد خودم فکر میکردم. الان نثلا نیرم تو ف. اگه الان امید داشتم که دخترا بهم میدن من الان بدون زور داوطلبانه یکم بحث . ا بحث خوشحالی بوجود اومد. اینکه مجتبی خیلی . این که بگم خیلی خوشحالم میکنه باعث میشه که . ادم باید دونفرو گیر بیاره . تا باهاش . هی دربه در مشابهتو ژیدا یکنی تا بتنی ناخودا با اون مقایسه کنی خودتو.برای همینه زنهای ایرانی واقعا از یانکهروسری دران ناراضی نیستن و مثلا مه اون خاصیت زنانگیشو بازی میکنه که میگم این چیز لذت میری میگه خیلیییییی..

/ 0 نظر / 5 بازدید