ای خدا ازت دلگیرم که چرا به من خانواده ای ندادی که درست حامیم باشن ،روحیه بخش باشن واسم و توشون آروم باشن و اینقدر منو کوچیک فرض نکنن و بهم اعتمادبنفس بدن

/ 0 نظر / 5 بازدید