مشکل من عدم تخلیه هیجانی مناسب است.

/ 1 نظر / 5 بازدید
محمددیهیم

با دل سنگينت آيا هيچ درگيرد شبي آه آتشبار و سوز ناله شبگير ما؟ عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است عاقلان ديوانه گردند از پي زنجير ما باد بر زلف تو آمد شد جهان بر من سياه نيست از سوداي زلفت پيش از اين توفير ما