به ابن نتیجه رسیدم باید مثله انسانهای معمولی ارتباطاتمو برقرار کنم با دوستام و ادامه بدم

ارتباطات مهمه پس فردیتم و خودم بودن و محل دیگران نذاشتن و مثله مثلا پسرخاله یاسر قهرمانی چیکار می کنه

با امید فراوان این شرکت فالق بابا یکسری بهانه ا رو که میشه ازش عبور کرد رو میزارم کنار و میرم جلو

الان همون فرصت پولدار شدن و یدفعه از این رو به اون رو شدنه... شرایط قبلن فراهم نبود الان بساط پهنه استفاده کن. فرض کن با رابطه ی تو یه پروژه بیاری بهتم چیزی ندن عیبی نداره. باتبا مهندس . بعد رفیق دارن ساطعی به دوست ایمیل زدن باعث میشه یک میلیون بگیری این خیلی مهمه . به دایی ممد ب. بابا کارت ویزیت بدین ما اینور اونور اشنا داریم پخش کنیم بین شون برم تو فامیل یکی . حالا افراط. اخه من خوشی پیش بیاد بیخیلش نمی تونم بشم . برم . ات. میخوام حالا حداکثر استفاده رو بکنم.

/ 0 نظر / 5 بازدید