حوصله تحلیل خودم رو ندارم

من خستم ، خسته

چقدر دوست درام یکی رو بکشم تا همه به نهایت خستگی من واقف شن

 

خدایا ازت تقاضا دارم حالم خوب نشه... اینقدر سختی کشیدم در عنفوان جوانی که دوست دارم اقلن تو سختی کشیدن حرفی برای گفتن داشتهخ باشم.

ای خدا یاریم کن خونمون رو به آتش بکشم

/ 0 نظر / 5 بازدید