م

مهمترین سوالم اینه که چهره مورد علاقم کیه که حتی تو این که تو فیس بوک زیاد سخت نگیر و بنویس. شیری اومد اون چهره ی روشنفکر دینی رو در من زنده کرد اونی که توسط میثم در من پاتیه گذاری شده بود.

مهمترین مسالم اینه که تکلیفمو روشن کنم و الگومو در زندگیم تعیین کنم و حداقل اون ندای درونیم که الان  بهم گفت فلان کارو بکن رو زنده ننگه دارم این میتونه در من . این حالتو باید در دانشگاه میداشتم . غمگین شده . اینهم فرصتی بوده که نمی گم ضرر نداشته و همونطور که دیدم ازاین فرصتها استفاده خوب میکن. مواضعم مشخص نیست.

الان یکی در درونم گفت حالا دیگه بیش از حد دیگه ارتباط ایجاد نکن و امید نبند به ایجا ارتباط. این همون بود که در درونم بود. منم قوی ام و یک زرنگی های میکنم و تو حالش میزنم. دوسش دارم ولی.بچشو بقل میکنم و گیر میده. من با تو ارتباط خوبی ندارم چون تو با من کنار نمی ای و به رسمیت نمی شناسی .

من ازون تیپ شخصیتام که به هر قیمتی شده باید قدم بلند بشه تا دخترا نگام کنن. بعد مثه عابد زاده به طرز حیرت اوری جزو افراد بلند قد شم و خوتی مگه عابد زاد حجازی اینها البته اونو بخاطر کارش و اینکه بار خودش هرنری بلده و علاوه بر اسمش چیز دیگه هم ه. من میزنم جلو همون حالتی مه ممدرضا اینها هم احساس عقب بودن به من میکردن . هی م

به کار زیاد گیر نده فوقش موفق نشدی اولویت اول من جمعه ها با صفدر رفتنه و این سفرهاس و تفریحاتم پس با این ایده باید ک س بکنم برم خ. اتین بوده که به تفریح بهای لازم نمی دادم

/ 0 نظر / 5 بازدید